Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Řeka Jihlava, jaká byla, je a bude.

Úsek kanalizace vedoucí proti toku řeky k OD Billa mezi šachtami č. 3 až  8

Úsek kanalizace vedoucí proti toku řeky k OD Billa mezi šachtami č. 3 až 8

Úsek kanalizace mezi šachtami 24 až 30

Úsek kanalizace mezi šachtami 24 až 30

Současný  stav - Hasskova zahrada

Současný stav - Hasskova zahrada

Červené stromy č. 92 a 93 budou pokáceny

Červené stromy č. 92 a 93 budou pokáceny

Vrba roste v korytě v místě, kde budou odtěženy nánosy. Pravý břeh před Homolkovým jezem, u zahrad rodinných domů ulice Hlavova. Červené stromy budou pokáceny.

Vrba roste v korytě v místě, kde budou odtěženy nánosy. Pravý břeh před Homolkovým jezem, u zahrad rodinných domů ulice Hlavova. Červené stromy budou pokáceny.

Taková už řeka nikdy nebude.

Taková už řeka nikdy nebude.

Současný  stav - Havlíčkovo nábřeží

Současný stav - Havlíčkovo nábřeží

Současný  stav - Havlíčkovo nábřeží

Současný stav - Havlíčkovo nábřeží

Lokalita na levém břehu od lávky ze Židů směrem k Hotelu Zlatý kříž. Červené stromy budou pokáceny.

Lokalita na levém břehu od lávky ze Židů směrem k Hotelu Zlatý kříž. Červené stromy budou pokáceny.

Pohled z Lávky vedoucí do Kočičiy k Homolkovu jezu.

Pohled z Lávky vedoucí do Kočičiy k Homolkovu jezu.

Vizualizace nábřeží za hotelem Slavia.

Vizualizace nábřeží za hotelem Slavia.

Náplavky by měly zůstat, náletové stromy v korytu nikoli.

Náplavky by měly zůstat, náletové stromy v korytu nikoli.

V prostoru Hasskovy zahrady ? oprava opevnění svahu. Červené stromy budou pokáceny.

V prostoru Hasskovy zahrady ? oprava opevnění svahu. Červené stromy budou pokáceny.

Havlíčkovo nábřeží - současnost.

Havlíčkovo nábřeží - současnost.

Řeka v prostoru Hasskovy zahrady.

Řeka v prostoru Hasskovy zahrady.

Lokalita levého břehu nad Homolkovým jezem.

Lokalita levého břehu nad Homolkovým jezem.

Pohled z Havlíčkova nábřeží přes mobilní bariéry.

Pohled z Havlíčkova nábřeží přes mobilní bariéry.

Havlíčkovo nábřeží - současnost. Přežije alej javorů?

Havlíčkovo nábřeží - současnost. Přežije alej javorů?

Stromy na pravém břehu řeky v korytu řeky budou pokáceny.

Stromy na pravém břehu řeky v korytu řeky budou pokáceny.

Vrba, na levém břehu u Podklášterského mostu, zde dojde ke zúžení koryta a posunu nábřežní zdi. Stávající vrba je umístěna v korytě.

Vrba, na levém břehu u Podklášterského mostu, zde dojde ke zúžení koryta a posunu nábřežní zdi. Stávající vrba je umístěna v korytě.

Pohled z Hasskovy zahrady na obchodní dům Billa.

Pohled z Hasskovy zahrady na obchodní dům Billa.

Pohled na Havlíčkovo nábřeží z Podklášterského mostu.

Pohled na Havlíčkovo nábřeží z Podklášterského mostu.

Vizualizace stavu za cestovní kanceláří Voma.

Vizualizace stavu za cestovní kanceláří Voma.

U skály příčný řez, pohled od lávky do Židů

U skály příčný řez, pohled od lávky do Židů

Lokalita pod Podklášterským mostem.

Lokalita pod Podklášterským mostem.

Lokalita mezi Homolkovým jezem a Podklášterským mostem.

Lokalita mezi Homolkovým jezem a Podklášterským mostem.

Pohled na řeku z Hrádu, ještě před vypuknutím prací.

Pohled na řeku z Hrádu, ještě před vypuknutím prací.

Jak na tom budou vodáci za dva roky?

Jak na tom budou vodáci za dva roky?