Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Škola ve Výčapech

Olympiáda ve škole.

Olympiáda ve škole.

Noc s Andersenem, jako každý rok se spalo ve škole a četly se pohádky. Nocležníků bylo 78. průvod po vsi se konal v hojném počtu i za doprovodu rodičů, bohužel dětem nepřálo počasí a 60 horkovzdušných balonů přátelství nevzlétlo.

Noc s Andersenem, jako každý rok se spalo ve škole a četly se pohádky. Nocležníků bylo 78. průvod po vsi se konal v hojném počtu i za doprovodu rodičů, bohužel dětem nepřálo počasí a 60 horkovzdušných balonů přátelství nevzlétlo.

Velikonoce - začátek pašijového týdne byl ve znamení velikonočních barev. Proběhlo zdobení kraslic a velikonoční příprava.

Velikonoce - začátek pašijového týdne byl ve znamení velikonočních barev. Proběhlo zdobení kraslic a velikonoční příprava.