Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Nejlepší odpad je ten co nevyrobíme

23.10.2018

TŘEBÍČ - Všichni je denně produkujeme. Přesto jsou na posledním místě žebříčku pro nás důležitých věcí. Někteří se snaží k nim přistupovat zodpovědně, jiné nechávají lhostejnými. Řeč je o odpadech. Operovat tím, že si přece za svoz komunálního odpadu platím, je krátkozraké. Ve třídění si v Čechách, potažmo v Třebíči, nevedeme špatně. Přesto v popelnicích stále končí polovina odpadu, vhodná k dalšímu zpracování.


V odpadovém hospodářství jsme v Evropě na špičce. S přibývajícím vytříděným odpadem úměrně ubývá odpadu komunálního. Za rok 2017 vytřídil průměrný obyvatel České republiky 47 kg na osobu a rok, obyvatel Kraje Vysočina 52 kg a občan Třebíče 49,5 kg. Ve stejném roce jsme v Třebíči vyprodukovali 172 kg komunálního odpadu na osobu, což lze považovat za slušný průměr. Čím lépe se však máme, tím více nakupujeme a ruku v ruce s tím také i produkujeme více odpadu. Třídíme poměrně zodpovědně. „Když vezeme v potaz obalovou část – plasty a papír, tak jsme na prvních místech v Evropě. Jen ve skle máme drobné rezervy. U nás zavedený systém funguje velice dobře. Potíže nám činí třídění dalšího materiálu, která končí v komunálu,“ nastínil Pavel Gregor jednatel společnosti pro svoz a likvidaci odpadu na Třebíčsku. Podle jeho slov je ale potřeba brát statistiky s rezervou. „Doposud neexistuje žádná jednotná metodika, aby se odpadové hospodářství posuzovalo stejně. Každý stát to počítá jinak. Někde si třeba do tříděného odpadu započítávají energeticky využitelné odpady. U nás se to nezapočítává.“

Tříděný odpad se na Třebíčsku sváží na třídící linku, kde se dále separuje. Tříděný odpad je rozdělen na obchodovatelnou část a na část, která se již nedá vytřídit. Klasické PET jsou vytříděny podle barev (bílé, zelené, modré a směs) a dále putují ke zpracovatelům. Největší poptávka je po bílém plastu, který se dále využívá především v textilním průmyslu a má také nejvyšší výkupní ceny. Dále se třídí tvrdý plast (obaly od šamponů, čisticích a pracích prostředků ad.) pak čirá a barevná fólie, nápojové kartony – vše se musí přichystat zpracovatelským firmám. Co již dále vytřídit nelze, odváží se do cementárny v Práchovicích, kde se používá jako alternativní palivo při výrobě cementu.

Od roku 2003 je v rámci svazku obcí zavedený systém, kdy obce za svoz a zpracování tříděného odpadu neplatí. Nakládání s tímto odpadem bylo financováno z příspěvku, který obce dostávají od EKO-KOMu na podporu třídění, což pokrylo zhruba 70 % celkových nákladů. Zbývající částka byla dotována ze zisku třídicí linky. „Trh se změnil a rapidně se snížily výkupní ceny. Dříve se hodně se vyváželo do Číny. Nyní si Čína vybírá. Chce jen kvalitní materiál nebo rovnou polotovary. Navíc začali řešit také své vlastní odpady. Výkupní ceny šly dolů a výnosy nám nepokryly náklady. Proto jsme dočasně stanovili jednotkovou cenu za svoz, do doby, než se ceny upraví. Podobně jsme se museli zachovat v roce 2009, kdy přišla hospodářská krize. V té době jsme odpad dávali zadarmo nebo jsme za něj dokonce i platili. Po roce a půl se situace uklidnila a poplatek jsme zrušili,“ uvedl Pavel Gregor.

Co se týká ceny poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na osobu a rok, jedná se o částku, která je dána spíše politickým rozhodnutím. Málokteré město požaduje po obyvatelích částku, která by pokryla sto procent nákladů. Města a obce ji spíš dotuji.

Obsah nádob na komunální odpad stále z poloviny tvoří dále tříditelná a zpracovatelná složka. „Odpady jsou v naší společnosti až na posledním místě. Přitom je každý denně produkuje. Stačí, aby se lidé zamysleli, nepoužívali jednorázové plastové obaly a tašky. Jsme ekonomicky silní, tím vytváříme více odpadu, víc nakupujeme. Role státu je špatná, nechává tomu volný prostor. Z plastových obalů jsme schopni třetinu opakovaně využít, dvě třetiny ne. Neexistuje žádná regulace. Některé plasty jsou vyrobeny z takových materiálů, že již není recyklace možná, jedině je spálit nebo uložit na skládku,“ poukazuje na chybějící regulaci Gregor.

To vše se ale již brzy změní. Evropská unie v květnu letošního roku schválila novou směrnici oběhového hospodářství. „Všichni se mají chovat tak, že když něco uvedou na trh, tak to musí být z materiálu, který je recyklovatelný. Když to tak nebude, budou platit poplatky. To by mělo pomoci stimulovat výrobce k tomu, aby vyráběli z materiálů, které půjdou snadno roztřídit a dále využít. Tak abychom šetřili přírodní zdroje a nevytvářeli emise z výroby nových obalů.“ Směrnice Evropské unie by se v naší legislativě měla objevit v následujících letech. S uvedením do praxe se počítá pro rok 2020. Mělo by se předcházet tvorbě odpadu, legislativa by měla vést k lepšímu využití odpadu, energetickému využití ve spalovně, poslední možností by měla být skládka.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk